Aktualności

powrót do aktualności

20 zł na zakupy na Muve.pl z Masterpass - Regulamin

2017-10-17 |  

UWAGA! Promocja została zakończona dnia 2017-12-06

Przedstawiamy regulamin zimowej promocji!

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Odbierz 20zł rabatu przy płatności przez Masterpass” (Promocja).

1.Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego muve.pl, Muve S.A., ul. Krakowiaków 50, 02-255, Warszawa, (KRS: 0000440351, NIP: 5223001312, REGON: 146396424)

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.10.2017 r. o godz. 00:00 i trwa do 31.12.2017 r. do godz.23:59 lub do wyczerpania promocyjnej puli bonów na kolejne zakupy. Organizator poinformuje o wyczerpaniu promocyjnej puli bonów na stronie www.muve.pl. Ilość kodów rabatowych wynosi 5000 kodów rabatowych.

3. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w wymienionych w pkt. 2 dniach złożyli zamówienie w sklepie www.muve.pl i opłacili zamówienie za pomocą portfela Masterpass (dotyczy tylko płatności dokonanych kartami Mastercard i Maestro).

4. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia. Celem uniknięcia wątpliwości za zamówienie z wykorzystaniem bonu nie będzie przysługiwał kolejny bon na zakupy.

5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi jednorazowego bonu na kolejne zakupy o wartości 20 PLN przy czym wartość zamówienia złożonego przez klienta na stroniewww.muve.pl nie może być mniejsza niż 21 PLN. . 6. Promocja dotyczy produktów opublikowanych na stronie: www.muve.pl,

7. Poprawne skorzystanie z Promocji skutkuje otrzymaniem bonu na kolejne zakupy, z zastrzeżeniem pkt. 4..

8. Promocja nie dotyczy płatności przy odbiorze, przelewem, kartą płatniczą z pominięciem portfela Masterpass.

9. W przypadku zmiany formy płatności po złożeniu zamówienia, Klient traci prawo do otrzymania bonu na kolejne zakupy.

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Klientowi przysługuje bon na kolejne zakupy w muve.pl. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje otrzymanie bonu na kolejne zakupy.

11. W przypadku nieodebrania paczki przez Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania bonu.

12. Klient otrzyma bon na kolejne zakupy po wysłaniu zamówienia uprawniającego do otrzymania bonu. Bon zostanie wysłany w wiadomości e-mail w ciągu 6 dni roboczych (przez co należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od dnia wysyłki zamówienia.

13. Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, ani zbyć do niego praw na rzecz innej osoby.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

15. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://muve.pl/kompania/aktualnosci/regulaminmasterpass20pln

16. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.

18. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie jej rozpatrzenia.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu,  przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

20. W przypadku niewykorzystania całej wartości kuponu, muve.pl nie zwraca Klientowi różnicy. 

21. Promocja Masterpass dotyczy również zamówień pre-orderowych, pod warunkiem, że gra ma swoją premierę przed godziną 23:59 31.12.2017 r.