muve.pl

Komunikacja z akcjonariuszami:

Firma i siedziba: MUVE SA z siedzibą w Warszawie
Adres: ul Krakowiaków 36, 05-822 Warszawa
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000440351
Numer NIP: 5223001312

Wysokość kapitału zakładowego 500.000 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego 500.000 PLN

Infolinia

22 574 25 9022 574 25 90

(linia czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 16:00;
w okresie wakacyjnym czynna w piątki
w godzinach 10:00 - 14:00)

Adres korespondencyjny:

MUVE S.A.
ul. Krakowiaków 36
02-255 Warszawa