Komunikacja z akcjonariuszami:

04.09.2020

W dniu 04.09.2020 Spółka Muve SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (1. wezwanie).

W dniu 24.09.2020 Spółka Muve SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (2. wezwanie).

W dniu 23.10.2020 Spółka Muve SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (3. wezwanie).

W dniu 17.11.2020 Spółka Muve SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (4. wezwanie).

W dniu 14.12.2020 Spółka Muve SA wezwała akcjonariusza do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (5. wezwanie).

Firma i siedziba: MUVE SA z siedzibą w Warszawie
Adres: ul Krakowiaków 36, 05-822 Warszawa
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer KRS: 0000440351
Numer NIP: 5223001312

Wysokość kapitału zakładowego 1 500 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego 1 500 000,00 PLN

Infolinia

22 625 00 6922 574 25 90

Informujemy, że infolinia jest czynna o poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

Adres korespondencyjny:

MUVE S.A.
ul. Krakowiaków 36
02-255 Warszawa