Pomoc techniczna

Jeśli napotkasz problemy w czasie korzystania z któregoś z zakupionych u nas produktów, możesz skontaktować się z pomocą techniczną Wydawcy.
Szczegółowe informacje na temat kontaktu z pomocą techniczną wydawcy gry powinieneś znaleźć w instrukcji obsługi gry lub na jej opakowaniu.

Przed kontaktem z pomocą techniczną Wydawcy zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • Sprawdzenie czy rozwiązanie problemu nie znajduje się na stronie internetowej wydawcy gry.
 • Zainstalowanie najnowszych uaktualnień do gry ze strony wydawcy gry.
 • Aktualizację sterowników do posiadanej karty graficznej:
  • dla kart NVIDIA® ze strony www.nvidia.com (zakładka Sterowniki);
  • dla kart ATI® ze strony www.amd.pl (zakładka Wsparcie & Sterowniki);
  • dla pozostałych kart sugerujemy odwiedzenie strony internetowej producenta sprzętu.
 • Aktualizację pakietu DirectX™ ze strony www.microsoft.pl
 • Usunięcie z dysku twardego komputera programów emulujących wirtualne napędy oraz wyłączenie na czas gry programów działających w tle, w tym także programu antywirusowego.

Uwaga: Aktualizację sterowników i pozostałych komponentów systemu operacyjnego użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność. Ani wydawca gry, ani Sklep Muve.pl – nie biorą odpowiedzialności ze ew. problemy systemowo-sprzętowe powstałe na skutek niewłaściwie przeprowadzonej instalacji.

Jeśli powyższe czynności nie przyniosą rezultatu należy skontaktować się z pomocą techniczną Wydawcy gry i podać następujące informacje:

 • Tytuł oraz edycja gry (np. Kolekcja Klasyki, Premium Games itp.).
 • Szczegółowy opis problemu, z uwzględnieniem komunikatów o błędach (jeśli występują).
 • W przypadku problemów z kluczem aktywacyjnym, należy podać wadliwy klucz.

W przypadku problemów z instalacją, uruchomieniem lub działaniem gry, należy także dołączyć raport dxdiag. Aby wykonać taki raport należy:

 • Z Menu START wybrać opcję Uruchom, a następnie w pole tekstowe wpisać: „dxdiag” i nacisnąć Enter. Uruchomiony zostanie program diagnostyczny, który przygotuje raport.
 • Po wykonaniu raportu przez program, należy kliknąć przycisk „Zapisz wszystkie informacje” i zapisać go do pliku tekstowego (*.txt), a utworzony plik należy załączyć do maila ze zgłoszeniem.