Aktualności

powrót do aktualności

Regulamin - Konkurs Rebel Gramy z Wami

2020-10-16 | Konkurs 

Mistrzowski konkurs Gramy z Wami

1.  Dane organizatora:


MUVE -MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 36, 02 – 255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 PLN;, zwanym dalej muve.pl

2.  Czas trwania konkursu:


18.10.2020 (Niedziela) od godziny 12:00 do 25.10.2020 (Niedziela) do godziny 23:59 

 

3.  Uczestnicy konkursu:


Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, obserwująca profil https://www.facebook.com/MuveSmile na portalu społecznościowym Facebook, z wyłączeniem partnerów biznesowych oraz innych podmiotów gospodarczych.


W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora, a także osoby z nimi spokrewnione.

4.  Zadanie konkursowe, zasady konkursu:


Aby wziąć udział w konkursie należy polubić post konkursowy oraz w komentarzu pod tym postem zamieścić zdjęcie zrobione w trakcie gry w dowolną grę planszową. Zdjęcie nie musi zawierać twarzy osób grających, może być to widok ogólny stołu, ale także ciekawy detal itp.

Uzyskane zdjęcia będą prezentowane na profilu MuveSmile w celu promocji grania w gry planszowe. Nie będą wykorzystywane w żadnych dodatkowych działaniach poza portalem Facebook lub w kampaniach płatnych.

5.  Nagroda w konkursie:


muve.pl zobowiązuje się do przyznania 3 nagród o łącznej wartości 1110 zł:

  • Za miejsce 1: Zestaw gier planszowych: Alchemicy, Wsiąść do Pociągu Nowy Jork, Res Arcana, Mroczny Zamek, Kowale Losu, The River o łącznej wartości 850 zł brutto
  • Za miejsce 2: do wyboru 1 gra planszowa  Res Arcana lub Mroczny Zamek o wartości 130 zł
  • Za miejsce 3: 1 gra planszowa, niewybrana przez osobę zajmującą 2 miejsce


6.  Wartość nagród

Organizator deklaruje, że żadna wartość żadnej z nagród nie przekracza 2000 zł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

7.  Kryteria wyboru zwycięzców i sposób ich ogłaszania:


Organizator konkursu, w celu wyłonienia zwycięzcy, powoła komisję konkursową w skład której wejdą przedstawiciele organizatora.


Komisja konkursowa oceni opublikowane zdjęcia pod kątem ich humoru, zgodności z tematyką konkursu, prezentujące nietypowe podejście do tematu lub wyjątkowo ciekawą rozgrywkę.

Zwycięzcą zostaną trzy osoby.

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany oraz poinformowany o wygranej w konkursie najpóźniej do dnia 5.11.2020r w poście na profilu


https://www.facebook.com/MuveSmile

Zwycięzców wskazanych w poście prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody.


8.  Sposób odbioru:


W przypadku gdy zwycięzca życzy sobie dostarczenia nagrody poprzez kuriera, zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu dostawy w przeciągu miesiąca od wysłania informacji przez organizatora o wygraniu konkursu. Darmowa wysyłka obejmuje jedną próbę doręczenia.

Po upływie miesiąca i nieodebraniu lub nieskontaktowaniu się z organizatorem, muve.pl może uznać wynik konkursu za nieważny i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.

9.  Reklamacje i zasady postępowania:


Wszelkie reklamacje oraz wątpliwości dt. konkursu i jego wyników proszę kierować drogą mailową na adres [email protected]