Aktualności

powrót do aktualności

Regulamin Mistrzowskiego konkursu: 100 000 sposobów na Uśmiech

2020-11-18 | Konkurs 

Regulamin konkursu. 

Mistrzowski konkurs 100 000 sposobów na Uśmiech


1. Dane organizatora:


MUVE -MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 36, 02 – 255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, kapitał zakładowy: 1.500.000,00 PLN;, zwanym dalej muve.pl


2. Czas trwania konkursu:


18.11.2020 (Środa) od godziny 21:00 do 25.11.2020 (Środa) do godziny 23:59


3. Uczestnicy konkursu:


Uczestnikiem konkursu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, obserwująca profil https://www.facebook.com/MuveSmile na portalu społecznościowym Facebook, z wyłączeniem partnerów biznesowych oraz innych podmiotów gospodarczych. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy organizatora, a także osoby z nimi spokrewnione. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.


4. Zadanie konkursowe, zasady konkursu:


Aby wziąć udział w konkursie należy polubić post konkursowy oraz w komentarzu pod tym postem zamieścić zdjęcie pokazujące, w jaki sposób bawicie się z dziećmi: mogą to być zabawki, gry planszowe, kalambury, odgrywanie ról i inne zabawy. Uzyskane zdjęcia będą prezentowane na profilu MuveSmile w celu promocji zabawy z dziećmi. Nie będą wykorzystywane w żadnych dodatkowych działaniach poza portalem Facebook lub w kampaniach płatnych.


5. Nagrody w konkursie:


muve.pl zobowiązuje się do przyznania 6 nagród o łącznej wartości 2800 zł (nazwy producenta):


• 1 miejsce: nagrody o wartości 1339 zł:


◦ NER ULTRA TWO

◦ MONOPOLY ARCADE PACMAN

◦ RISK

◦ GAME OF LIFE

◦ TIGER ELECTRONICS: X-MEN

◦ PD FARM SHEEP

◦ TRIVIAL PURSUIT FAMILY EDITION

◦ CLUE RIVALS EDITION

◦ CLASSIC OPERATION

◦ PD CLUCK A DEE FEATHER FUN CHICKEN


• 2 miejsce: nagrody o wartości 650 zł:


◦ NER ELITE 2.0 PHOENIX CS 6

◦ MONOPOLY THE CHILD

◦ RISK JUNIOR

◦ FORTNITE JENGA

◦ TIGER ELECTRONICS: TRANSFORMERS


• 3 miejsce: nagrody o wartości 370 zł:


◦ Play-Doh Animal Crew Pigsley

◦ PICTUREKA

◦ MONOPOLY FORTNITE

◦ COMMANDER RD-6


• 4 miejsce: nagrody o wartości 220 zł:


◦ MONOPOLY LOL SURPRISE

◦ PD NAYBELLE SHOW PONY


• 5 miejsce: nagroda o wartości 100 zł:


◦ MONOPOLY JUNIOR


• 6 miejsce: nagroda o wartości 90 zł:


◦ TWISTER


6. Wartość nagród


Organizator deklaruje, że wartość żadnej z nagród nie przekracza 2000 zł i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


7. Kryteria wyboru zwycięzców i sposób ich ogłaszania:


Organizator konkursu, w celu wyłonienia zwycięzcy, powoła komisję konkursową w skład której wejdą przedstawiciele organizatora. Komisja konkursowa oceni opublikowane zdjęcia pod kątem ich humoru, zgodności z tematyką konkursu, kreatywności w organizowaniu zabaw z dziećmi, uśmiechów uczestników zabaw.


Zwycięzcą zostanie 6 (słownie: sześć) osób.


Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani oraz poinformowani o wygranej w konkursie najpóźniej do dnia 2.12.2020 r. w poście na profilu https://www.facebook.com/MuveSmile


Zwycięzców wskazanych w poście prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody.


8. Sposób odbioru:


W przypadku, gdy zwycięzca życzy sobie dostarczenia nagrody poprzez firmę kurierską, zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu dostawy w przeciągu miesiąca od wysłania informacji przez organizatora o wygraniu konkursu. Darmowa wysyłka obejmuje jedną próbę doręczenia.


Po upływie miesiąca i nieodebraniu lub nieskontaktowaniu się z organizatorem, muve.pl może uznać wynik konkursu za nieważny i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.


9. Reklamacje i zasady postępowania:


Wszelkie reklamacje oraz wątpliwości dt. konkursu i jego wyników proszę kierować drogą mailową na adres [email protected]