Aktualności

powrót do aktualności

[KONKURS] Ace Combat 7 - zwycięzcy wyłonieni!

2019-01-21 | Konkurs 

AKTUALIZACJA: 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić wyniki konkursu Ace Combat 7!
Otrzymaliśmy ogromną ilość kreatywnych opinii, nie mogliśmy zdecydować się tylko na 3 miejsca, dlatego Jury postanowiło o dwóch nagrodach wyróżnienia

1 MIEJSCE - Anna K
Jeśli brzdącem będąc w twoich żyłach hulał wiatr, a do szkoły wychodziłeś w rytm Danger Zone z Top Gun… Jeśli zawsze chciałeś poczuć przeciążenia rzędu 10 g-force bez wychodzenia z domu i spróbować, jak to jest być asem przestworzy ( bo wiadomo, za mundurem, panny sznurem! ) to Ace Combat 7 jest dla ciebie! Ten niezwykle realistyczny, jak i wymagający tytuł pozwala zasiąść za sterami F-15E Strike Eagle czy F-22A Raptor i poszybować w niebo z prędkością zawstydzającą klientów Lidla na promocji. Wszystko w rytm klimatycznej i dynamicznej muzyki. Trochę szkoda braku co-opa, ale zawsze jest szansa zmierzenia się w trybie Deathmatch. Ta gra wstrzymała mi dech w piersiach ;)

2 MIEJSCE - Bartłomiej K
Przeczytałem ostatnio książkę Viper: Pilot F-16. Nie chce się wierzyć, że jedna osoba jest tak wszechstronnie uzdolniona - zna taktyki wojskowe, potrafi obsłużyć tak skomplikowaną maszynerię, miliony przycisków, pokręteł i dźwigni z pulpitu myśliwca, ma olbrzymi refleks, wytrzymuje przeciążenia, ma ścisły umysł - dobrze zna matematykę, fizykę, potrafi odnaleźć się w warunkach bojowych, szybko i sprawnie reagować. Tacy są właśnie piloci myśliwców. Trochę zadufani w sobie, ale kiedy piechota nie potrafi zając jakiegoś obszaru - spogląda w niebo i wzdycha z ulgą na dźwięk silnika odrzutowego przyjaznego myśliwca. Dzięki Ace Combat 7: Skies Unknown, to właśnie my możemy przecinać niebo za sterami zwiastującej wybawienie lub śmierć maszyny. Jeśli założymy gogle VR myślę że przeciążenia mogą być odczuwalne nawet w fotelu naszego salonu. Do takiego zestawu polecam jeszcze tylko odpowiednio mocny wiatrak, kurtkę-pilotkę i możemy zacząć siać spustoszenie na wirtualnym niebie!

3 MIEJSCE - Cezary U
Wojna to nie tylko broń i polityka... Seria Ace Combat jest na to dowodem, pokazuje międzynarodowe starcia jako połączenie walki odrzutowców i ludzkiego dramatu. Najnowsza odsłona przywraca pierwotnego ducha serii pokazując nowoczesną wojnę w realnych lokalizacjach na całym świecie. Cała ta opowieść została otulona w niesamowitą, fotorealistyczną grafikę i mistrzowsko dopracowany symulator lotów odrzutowcem (różne warunki pogodowe, naprowadzanie oraz unikanie rakiet, zmienna widoczność, walka w dzień i noc) Oczywiście nie zabrakło lotniczego slangu w dialogach. Już nie mogę się doczekać pierwszych misji Ace Combat 7 !


Wyróżnienia:
Janusz M
Warto zostać pilotem nawet w domu

Wiktor C
Ta gra jest jak folia bąbelkowa i orzeszki ciągle chcesz pykać i chrupać.

Odezwijcie się do nas na maila: [email protected] i podajcie w mailu adres, na który mamy wysłać nagrody

Gratulujemy!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szykujecie już swój sprzęt na długie sesje z Ace Combat 7 na PC? Na pewno pomoże Wam w tym nasz konkurs, w którym do zgarnięcia jest m.in. topowa płyta główna GIGABYTE Z390 GAMING X! Na pozostałych zwycięzców czeka kurtka z motywami z gry i zestaw gadżetów.

Co trzeba zrobić, by zdobyć te cenne nagrody? Wystarczy do końca stycznia 2019 wykonać misję „As przestworzy” (konieczne jest uczestnictwo w naszym programie lojalnościowym – Kompania Muve.pl). Listę misji znajdziecie tutaj: https://muve.pl/profil/karta-gracza/misje


Misja polega na:

- Odwiedzeniu karty dowolnej wersji gry Ace Combat 7: Skies Unknown

- Obejrzeniu oficjalnego trailera gry na karcie produktu

- Polecenia gry znajomym

- Napisaniu opinii na temat gry Ace Combat 7: Skies Unknown


Osoby, których opinie uznamy za najbardziej kreatywne, zgarną nagrody:

Miejsce 1: Płyta główna GIGABYTE Z390 GAMING X

Miejsce 2: Kurtka z motywami z gry Ace Combat 7 (rozmiar L)

Miejsce 3: Zestaw gadżetów z gry Ace Combat 7


Konkurs trwa do końca stycznia, natomiast zwycięzców wyłonimy maksymalnie do 01.02.2019 - ich listę podamy poprzez edycję tego wpisu. 


Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach GIGABYTE/AORUS? Odwiedź oficjalny fanpage Aorus na facebooku: www.facebook.com/AorusPL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu „As przestworzy”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „As przestworzy”, zwanym dalej „Konkursem”. 

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu. 

1.3. Organizatorem Konkursu jest MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 (dalej „Organizator”). 

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator. 

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator. 

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

1.7 Konkurs trwa od dnia 21.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). 

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https:///muve.pl, na podstronach produktu Ace Combat 7: Skies Unknown (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”). 

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 01.02.2019 w formie aktualizacji niniejszego wpisu blogowego.

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest: 

a)    posiadanie konta w Kompanii Muve.pl 

b)    akceptacja Regulaminu 

c)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie; 

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu; 

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w celu opublikowania listy Laureatów. 

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych. 

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na zdobyciu odznaki „As przestworzy” w programie Kompania Muve.pl.

4.2  Zadanie konkursowe  polega na zdobyciu odznaki As przestworzy w Kompanii Muve.pl, wykonując właściwe dla odznaki zadania, jednocześnie zamieszczając kreatywną opinię na temat gry Ace Combat 7 (stanowi to jeden z warunków przyznania odznaki).

4.3   Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie. 

4.4. Niedopuszczalne jest publikowanie odpowiedzi konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej. 

4.6. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.   

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody
a)    Płyta główna GIGABYTE Z390 GAMING X (I miejsce)

b)    Kurtka Ace Combat 7: Skies Unknown (rozm. L) (II miejsce) 

c)    Zestaw gadżetów Ace Combat 7: Skies Unknown (III miejsce) 

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator. 

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autorów najoryginalniejszych i najbardziej kreatywnych zgłoszeń (dalej „Laureaci”). 

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 01.02.2019.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody. 

5.6. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za poczty e-mail. 

5.7. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru. 

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.   

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez MUVE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, NIP 522-300-13-12 w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem. 

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu. 

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania znaków handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim. 

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie. 

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji. 

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.