Regulamin Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwa użytkownika, adres e-mail, adresu IP) przez MUVE SA z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 50 w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, analizowania moich preferencji, aktywności i zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie) w tym na przesyłanie mi elektronicznego newslettera. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected] 
W związku z realizacją usługi moje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z MUVE, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. 
MUVE zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. Po jej cofnięciu zostaną niezwłocznie usunięte. 
Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Wyrażając wyżej wymienione zgody oświadczam, iż mam 16 lat lub więcej.