• Kontakt
 • Pomoc
 • Twój koszyk produktów zł
 • Logowanie
  Rejestracja

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wraz z omówieniem najważniejszych zmian...

opis szczegółowy

Informacje podstawowe

 • Autor: Mieczysława Cellary
 • Język: PL
 • Ilość stron: 309
 • Wydawca: C. H. Beck
 • Data wydania: 2012-01-01
 • ISBN: 978-83-255-3911-5
 • Zabezpieczenie: ADOBE
 • Rozmiar pliku: 4,3 MB
 • Dostępne formaty:
 • Bezpłatny fragment: Pobierz
Produkt dostępny
cena
DLA CIEBIE
149,00 PLN

W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Nowelizacja wprowadza nowe konta pozabilansowe do ewidencji operacji dotyczących budżetu w układzie zadaniowym oraz do wzajemnych rozliczeń. Uściśla oraz zmienia wykaz zdarzeń ujmowanych na poszczególnych kontach. Uaktualnia opisy niektórych kont. We wzorze sprawozdania finansowego dostosowano nazwy wierszy do ustawy o rachunkowości. Po wzorze rachunku zysków i strat oraz wzorze zestawienia zmian w funduszu dodano informacje uzupełniające.

W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wraz z omówieniem najważniejszych zmian. Niniejsza publikacja zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych. 
Inne produkty w kategorii
49.00
PLN

E-learning. Tajniki edukacji na odległość
Marlena Plebańska
(Inne)

eBooki
39.00
PLN

Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz....
Kinga Flaga-Gieruszyńska, Aleksandra Klich
(Inne)

eBooki
24.90
PLN

Polski raz a dobrze. Polish for...
Stanisław Mędak
(Inne)

eBooki
89.00
PLN

Fundusze strukturalne oraz Fundusz...
Agnieszka Jankowska, Robert Knopik, Tomasz Kierzkowski
(Inne)

eBooki
49.00
PLN

Matematyka. Podręcznik dla studentów...
Sławomir Dorosiewicz, Tomasz Michalski, Krystyna Twardowska
(Inne)

eBooki