Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich - gra, wymagania, cena - sklep Muve.pl
  • Kontakt
  • Pomoc
  • Twój koszyk produktów zł
  • Logowanie
    Rejestracja

Książka prezentuje przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych (w bankowym obrocie konsumenckim).

opis szczegółowy

Informacje podstawowe

Pobierz już dzisiaj!
cena
DLA CIEBIE
62,00 PLN

Tagi

konsument, prawa konsumenta, bankowość

Zagadnienie nieuczciwych praktyk na rynku bankowych usług konsumenckich na tle usług finansowych mieści się w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Tematyka ta jest niezwykle aktualna z uwagi na fakt wejścia w życie w grudniu 2007 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, stanowiącej implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Ustawa ta wzmacnia pozycję konsumenta na rynku i przewiduje dodatkowe rozwiązania w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich, wynikających ze stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych.

Książka prezentuje przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych (w bankowym obrocie konsumenckim), w postaci:
- nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy usług bankowych,
- naruszania obowiązków informacyjnych przez banki jako praktyki wprowadzającej w błąd,
- nieuczciwych praktyk związanych z kodeksami dobrych praktyk.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do pracowników banków, prawników i konsumentów.Wykaz skrótów - 11
Uwagi wprowadzające - 15

Część I
Nieuczciwe praktyki rynkowe i prawne mechanizmy ochrony konsumenta przed nimi

Rozdział 1. Pojęcie i specyfika usług bankowych a idea ochrony konsumenta - 21

Rozdział 2. Nieuczciwe praktyki rynkowe - 43
Rozdział 3. Mechanizmy ochrony konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi - 61

Część II
Przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych

Rozdział 1. Reklama produktów i usług bankowych jako nieuczciwa praktyka rynkowa - 87

Rozdział 2. Naruszanie obowiązków informacyjnych przez banki jako nieuczciwa praktyka rynkowa - 108
Rozdział 3. Stosowanie kodeksów dobrych praktyk jako nieuczciwa praktyka rynkowa - 158

Zakończenie - 177
Wykazy - 183
Literatura - 191 
Inne produkty w kategorii
35.67
PLN

Techniki sprzedaży. O sztuce...
Lennart Rosell
(Handel i gospodarka)

eBooki
19.90
PLN

Trwałość współpracy przygranicznej
Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Dołzbłasz
(Handel i gospodarka)

eBooki
31.99
PLN

Jak powstawały i jak upadały zakłady...
Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka
(Handel i gospodarka)

eBooki
13.90
PLN

Atrakcyjność łódzkich centrów...
Agnieszka Rochmińska
(Handel i gospodarka)

eBooki
49.90
PLN

Polska - Izrael. Współpraca gospodarcza...
Gniewomir Pieńkowski
(Handel i gospodarka)

eBooki